ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ

Estetik Diş Hekimliği, dişlerin tedavilerinde kullanılan yöntemlerin ve malzemelerin mümkün olan en estetik sonucu oluşturacak şekilde seçilmesine dayanır. Kırılmış ön dişin estetik kompozit lamina restorasyon ile tedavisinden, ön bölge dişlerin zirkonyum destekli seramik restorasyon ile yeniden tasarlanması ya da estetik seramik lamina restorasyon ile dişlerin şekil bozukluklarının düzeltilmesi gibi farklı konularda, her duruma ve her bireye uygun, farklı estetik çözümler sunulması söz konusudur.

Estetiğin sağlanabilmesi ve tedavi sonrasında dişlere uzun süreli sağlamlık kazandırılabilmesi için hastanın dişlerinin kapanışı (okluzyon) kaydı, çene eklemi hareketlerinin değerlendirilmesi, diş dizilimi ile dişlerdeki şekil ve boyut farklılıkları göz önünde bulundurulması ile kişiye özel en uygun tedavi seçeneği ortaya konulabilir.

Buradaki amaç eksik ya da hasarlı dişleri, ağızda var olan sağlam dişler ile uyumlu olacak bir görüntü ile tedavi edebilmektir.

 


 

Aesthetic Dentistry is based on the selection of the methods and materials used in the treatment of the teeth to create the most aesthetic result. Treatment of the broken front tooth with aesthetic composite laminate restoration, reconstruction of the front region teeth with zirconium-supported ceramic veneers or aesthetic ceramic laminate restoration, it is possible to present different aesthetic solutions appropriate to every condition and every individual.

In order to provide aesthetics and strength to the teeth in long term after the treatment, evaluation of the closure of the teeth,  movements of the jaw joints, alignment of teeth, also the differences in shape and size of the teeth should be considered and the most appropriate treatment option must be presented.

The aim is to treat the missing or damaged teeth with an appearance that is in an harmony with the other healthy teeth in the mouth.

adana estetik diş hekimliği