Florür uygulaması

diş florür

Florür uygulaması

Flor (florür), periyodik cetvelde 7A grubuna ait oldukça reaktif bir elementtir. Bu özelliğinden dolayı neredeyse tüm organik ya da inorganik maddeler ile reaksiyona girer.

Florun ağız ve diş sağlığına etkisi nasıldır?

Flor elementi, dişin sert dokuları olan mine ve dentinin doğal yapısında (ultrastürktüründe), florapatit kristalleri formunda bulunur. Florapatit kristalleri çürüğe karşı oldukça dayanıklı yapılardır. Dişin sert dokusunun büyük bir kısmını ise hidroksiapatit kristalleri oluşturur. Florapatit kristalleri, hidroksiapatit kristallerine göre çürüğe daha dayanıklıdır. Diş yüzeyine çeşitli kimyasal formlarda hazırlanmış flor uygulaması ile diş üzerindeki hidroksiapatit kristallerininbir kısmı, florapatit kristallerine dönüşür. Böylelikle diş, çürüğe karşı daha dirençli duruma getirilmiş olur.

Diş hassasiyetinin giderilmesinde ilk başvurulacak yöntem flor uygulamasıdır.

Dentin yüzeyindeki tübüller (borular), dişin sinirlerinin bulunduğu bölgeye doğru birer boşluk gibidir. Dentin tübüllerinin açığa çıkması sonucu diş hassasiyeti meydana gelir. Florun dentin tübülleri üzerine çökelmesi ile dentin tübüllerinin tıkanması sonucu diş hassasiyeti giderilmektedir.

Ayrıca flor, çok hızlı reaksiyona giren bir element olduğu için, ağız ve diş yüzeylerindeki bakterilerin hücre zarı ile de reaksiyona girer. Böylelikle ağızdaki bakterilerin sayısını azaltmaya yardımcı olur.

Bu gibi nedenlerle flor, diş macunları ve çeşitli ağız bakımı ürünlerinin içeriğinde çeşitli kimyasal formlarda bulunur.

Yüzeysel florür uygulaması ile çürük önleme nedir?

Ağız bakımı yapma yeteneği sınırlı olduğundan, özellikle çocukların dişlerine yılda 2 defa yüzeysel flor uygulaması yapılması, çürük oluşumunu önlemede etkin rol oynamaktadır. Bu uygulama, yetişkin bireylerde de çürük önleme konusunda yararlı olmaktadır.

Flor uygulaması yapılırken, hastanın ağzı tükürük emici ve diğer gereçler yardımıyla kurutulur ve flor patı diş yüzeylerinin tamamına sürülür. Flor patı, diş hekimliğinde kullanılan metal aletler ile reaksiyona girip özelliğini kaybedebildiği için, plastik araçlar ile uygulanması önemlidir. Ağızda 10 dakika boyunca bekletilen flor patı temizlendikten sonra hasta 30 dakika boyunca bir şey yiyip içmemesi konusunda bilgilendirilir. Florun dişler üzerinde bulunma süresinin uzatılması, çürük önleme etkinliğini artıracaktır.

Florür içeren dolgular

Diş çürümesini önlemek amacıyla flor uygulanabilirken, hâlihazırda çürümüş bir dişe dolgu yapılması gerekir. Bazı dolgu maddelerinin içeriğinde flor bulunmakta ve onların da diş yapısını kuvvetlendirmeye yardım etmesi sağlanmaktadır.

Florürün yan etkileri var mıdır?

Doğru uygulandığında her hangi bir yan etkisi görülmez. Fakat diş macunu yutmak, florlu ağız çalkalama sularını içmek ya da yüzeysel flor uygulaması sırasında flor patını yutmak diş sağlığı açısından olumsuz etki gösterir.

Basında florür

Basında, ağız bakımında kullanlılan ürünlerin içeriğindeki florun birey sağlığına zarar verdiğini iddia eden ve diş macunlarının florsuz olması gerektiğini savunan, bilimsel dayanağı bulunmayan ve halk sağlığına yönelik olumsuz bir etki yaratan çeşitli yazı ve videolara rastlanmaktadır. Hatalı bilgilendirmeden ibaret olan bu yönlendirmelere itibar edilmemesi isabetli olacaktır.

 

İlgilenenler için bir grup detaylı bilimsel yayın:

Guideline on Fluoride Therapy American Academy of Pediatric Dentistry 2014;37(6):176-9.

Topical fluoride for caries prevention ADA Center for Evidence-Based Dentistry, 2013

Compend Contin Educ Dent. 1999;20(1 Suppl):18-26; quiz 34-5.
Oral Health Prev Dent. 2014;12(4):373-82. doi: 10.3290/j.ohpd.a32129.
Caries Res. 2013;47(6):539-47. doi: 10.1159/000348519. Epub 2013 Jun 12.
Braz Oral Res. 2009 Jul-Sep;23(3):296-301.
Shanghai Kou Qiang Yi Xue. 2007 Aug;16(4):374-6.
Caries Res. 2007;41(6):455-9. Epub 2007 Sep 7.

social position

Bu yazıyı paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir