GÜLÜŞ TASARIMI

Gülüş Tasarımı (smile design), içinde bulunduğumuz dönemin polpüler bir kavramı olarak sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.

Birey gülümsediğinde, psikolojisini, mutluluğunu, ağız ve çevresinde ortaya çıkan tüm dokuları, yani diş hekimliğini ilgilendiren her şeyi ortaya koyar: Dişlerin şekli, rengi, boyutu, dizilimi, dişetinin şekli, rengi, görünürlüğü, dudak yapısı, çene ucu , yanakları…

Tüm bunların düzenlenmesi için hastada bir takım ölçümlerin yapılması ve fotoğrafların alınması ile işe başlanır. Böylelikle “kişiye özel gülümseme estetiği”nin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Estetik seramik “lamina” restorasyon (yaprak porselen), estetik “zirkonyum” destekli seramik restorasyon, “kompozit lamina” restorasyon, “diş beyazlatma”, “dişeti düzeltme”, “çene ucu şekillendirme” vb. bir takım materyal ve teknikten yararlanılarak gülümseme kusursuz duruma getirilir.

 


 

Smile design is often seen as a polpuler concept of our time. When a person smiles, it is revealed everything about dentistry, such as the shape, color, size and alignment of her teeth. Also structure of the gum, lips, chin, cheeks, even her psychology and happiness are included in her appearance on smiling. In order to design all of these, taking some photos and making some measurements is a good way to start. Thus, it is aimed to gain personalized smile aesthetics for the patient.

Aesthetic ceramic laminate veneer, aesthetic zirconium supported ceramic restoration, composite laminate veneer, teeth whitening procedure, gingival correction surgery, chin shaping surgery are some materials and techniques help dentists’ make your smile flawless.

adana gülüş tasarımı