İMPLANT

İmplant, tek ya da çoklu diş eksikliklerinin en modern tedavi yöntemidir. Genel sağlık yönünden uygun bireylerin tamamında implant cerrahisi yapılabilmektedir.

Titanyumdan imal edilmiş, vida şeklinde bir cerrahi materyaldir. Muayenehane şartlarında yapılan operasyon ile çene kemiği içerisine yerleştirilir. Uygun iyilerme süreci sonrasında implant, ağızda diş kökü görevi görür; yani üzerine yapılan diş (kaplama ya da hareketli protez) aracılığı ile ağızdaki çiğneme kuvvetini çene kemiğine ileterek çalışır.

İmplant, “Ağız Diş ve Çene Cerrahisi”nin alt dallarından birisidir. Alanında uzman, tecrübeli bir cerrah tarafından, doğru boyutta, yeterli sayıda ve iyi kalitede üretilmiş implantların kullanımı ile hasta, kendisine yapılacak dişleri uzun yıllar kullanabilmektedir.

Bazı durumlarda çene kemiğinin düzeltilmesi için ek cerrahi işlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Var olan sorunun türüne ve boyutuna göre, kemikte, sinir dokusunda, sinüs ya da dişeti ve çevre yumuşak dokularda yapılacak ileri implant cerrahisi (düzeltici cerrahi işlemler) ile hastaya sağlıklı ve uzun ömürlü implantlar yerleştirilmesi mümkündür.

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı bir Diş Hekimi olarak bahsettiğim bu İmplantoloji tedavilerinin tamamını kliniğimde uygulamaktayım.

 


 

Implant is the most modern treatment option for toothless areas in mouth. Implant surgery can be performed in all healthy individuals.

Dental implant is a screw-shaped surgical material made of titanium. It is placed in jaw bone by an operation performed under local anesthesia. After healing period, implant acts as a root of a tooth in the mouth. It transfers the chewing force come from veneer or removable prosthesis to the jawbone.

The patients are going to use the teeth for many years by the implants of the right size and number.

As an oral and maxillofacial surgery specialist and a dentist, I have been applying all of the simple and advanced implant treatments in my clinic.

adana implant